Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / O Banku / Działalność społeczno-kulturalna

Działalność społeczno-kulturalna

Bank Spółdzielczy w Gorzycach poza świadczeniem usług bankowych, dąży do umacniania więzi z lokalną społecznością, wspierając ją zarówno rzeczowo jak i finansowo. Między innymi Bank corocznie organizuje wspólnie z LKS „Czarni” Gorzyce turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży pod nazwą „BS Gorzyce CUP”.

W ostatnich latach Bank wspierał też następujące instytucje i organizacje:

 • STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE
  • Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi
  • Komisariat Policji w Gorzycach z. s. w Rogowie
  • Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.
  • Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.
  • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „RAFA”
  • Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe O/Wodzisław Śl.
  • Uczniowski Klub Sportowy „Aligator” w Gorzycach
  • Młodzieżowy Klub Sportowy Gmina Lubomia
  • KS „Unia” Turza Śl.
  • oraz wiele innych.
 • RADY RODZICÓW przy Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolach działających na terenie Gminy Gorzyce i Lubomia.
 • OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE działające na terenie Gminy Gorzyce i Lubomia.