Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Rolnicy / Kredyty dla rolników indywidualnych

Kredyty dla rolników indywidualnych

Obowiązuje od 1 marca 2024r.

Oprocentowanie kredytów jest oprocentowaniem stałym i podane jest w stosunku rocznym. Wprowadzone zmiany w oprocentowaniu nie dotyczą umów już zawartych z klientami Banku.

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie stałe
Kredyty obrotowe

do 60 miesięcy

od 7,50% do 9,70%

Kredyty inwestycyjne

do 180 miesięcy

od 7,50 % do 9,70%

Kredyt w rachunku bieżącym

do 36 miesięcy

od 7,50% do 9,10%


Od udzielenia kredytu BS pobiera prowizje w wysokości określonej w Tabeli  opłat i prowizji >>>  

ODSETKI KARNE (podwyższone) >>>