Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Rolnicy / Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych

Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych

Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków bieżących – obowiązuje od dnia 1 września 2021r.

Typ rachunku STANDARD i STANDARD Plus

Oprocentowanie rachunku

(w stosunku rocznym)

0,01%

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) Opcja Standard i Standard Plus

6 zł*/ od 12zł do 500zł**

Wpłata na rachunek

bez opłaty

Dyspozycja przelewu:

– w formie papierowej

– w systemie bankowości internetowej/mobilnej

 

3 zł

bez opłaty

Realizacja stałego zlecenia:

– w formie papierowej

– w systemie bankowości internetowej

 

3 zł

bez opłaty

Realizacja polecenia zapłaty

1 zł

Przyjęcie, odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub aktualizacja polecenia zapłaty lub stałego zlecenia

5 zł

Wydanie nowej karty płatniczej Visa Bussines Debetowa

60 zł


*opłata dla rachunków, których wysokość rocznych obrotów nie przekracza 100.000zł

**opłata ustalana  indywidualnie (w zależności od ilości i rodzaju operacji na rachunku) dla rachunków, których wysokość rocznych obrotów przekracza 100.000zł

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe (obowiązująca od 01.09.2021r.)

Regulamin rachunków bankowych (obowiązujący od dnia 01.07.2021r.)