Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Firmy / Rachunki bieżące i pomocnicze dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Rachunki bieżące i pomocnicze dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunki bieżące to najczęściej wykorzystywany instrument bankowy przez osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą.

Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków bieżących – obowiązuje od dnia 1 września 2021r.

Operacja/Typ konta

STANDARD i STANDARD PLUS

(wyciąg z rachunku w formie papierowej)

STANDARD PLUS 

(wyciąg z rachunku w bankowości internetowej lub email)

EXTRA
Oprocentowanie rachunku w stosunku rocznym 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 25 zł* 17 zł* 50,00 zł*
Wpłata na rachunek bez opłaty bez opłaty bez opłaty
Wypłata z rachunku (dyspozycja ustna) bez opłaty bez opłaty bez opłaty
Dyspozycja przelewu bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Dyspozycja natychmiastowego przelewu Express ELIXIR:

– w formie papierowej

– w systemie bankowości internetowej/mobilnej

 

 

13 zł

10 zł

 

 

13 zł

10 zł

 

 

13 zł

10 zł

Realizacja stałego zlecenia:

– w formie papierowej

– w systemie bankowości internetowej

 

3 zł

———

 

3 zł

bez opłaty

 

3 zł

bez opłaty

Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Przyjęcie, odwołanie lub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia lub polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
Wydanie nowej karty VISA Business Debetowa 60 zł 60 zł 60 zł

* plus prowizja od obrotu strony Wn wg umowy

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe (obowiązująca od dnia 01.09.2021r.)

Regulamin rachunków bankowych (obowiązujący od dnia 1.07.2021r.)

KOMUNIKAT – Oprocentownie zysków z rachunków >>>

KOMUNIKAT – Ujemne oprocentowanie stawek bazowych >>>