Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / O Banku / Historia Banku

Historia Banku

Bezpośrednim źródłem powstania obecnego banku była założona w 1895 r. kasa Raiffeisena. Cieszyła się ona zaufaniem ludności i służyła jej pomocą. Szczególnie pozytywnie wyrażali się o niej ci, którzy wyjechali do pracy w kopalniach Westfalii i stamtąd przesyłali do gorzyckiej „Raiffeisenki” swoje oszczędności, by móc na starość wybudować domek w ojczystej wiosce.

Do roku 1945 r. spółdzielczość bankowa stawała kilkakrotnie przed obliczem kataklizmów dziejowych. Dotknięta została m.in.: trudem związanym z odbudową rodzącej się niepodległości w 1918 r., kryzysem gospodarczym lat 20-tych i 30-tych oraz tragedią II Wojny Światowej – w trakcie której niemieckie władze okupacyjne zlikwidowały ośrodki polskiej spółdzielczości bankowej.

Po zakończeniu II Wojny Światowej cały wysiłek działaczy skierowany został na reaktywowanie spółdzielni. W dniu 9 listopada 1947 r. postanowiono wznowić jej działalność pod nazwą Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Gorzycach. Postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 29 stycznia 1948 r. spółdzielnia została zarejestrowana i rozpoczęła swoją powojenną działalność. W kolejnych latach następował jej efektywny rozwój i wzrost a w oparciu o zmieniające się prawo spółdzielnia kilkakrotnie zmieniała swój statut i nazwę, by ostatecznie dnia 26 kwietnia 1964 r. uchwałą Walnego Zebrania przyjąć nową – obowiązującą do dziś nazwę „Bank Spółdzielczy w Gorzycach”

W dniu 1 kwietnia 1978r. Oddział BS w Lubomi (dawniej Kasa Spółdzielcza w Lubomi) został przekazany Bankowi Spółdzielczemu w Gorzycach, a w ten sposób teren działania został poszerzony o Gminę Lubomia.

Zasadnicze zmiany polityczne jak i społeczno-gospodarcze, jakie zapoczątkowano na przełomie 1989/1990 r., spowodowały także zmiany organizacyjne, prawne i ekonomiczne w spółdzielczości bankowej. Dnia 20 stycznia 1990 r. została uchwalona m.in.: ustawa, która zwalniała BGŻ z pełnienia od 1975 r. funkcji centralnego związku spółdzielczego oraz centrali organizacyjnej i rewizyjnej wobec banków spółdzielczych. W ten sposób Bank Spółdzielczy w Gorzycach stał się samodzielnym bankiem.

Pierwsze lata działalności (1990-1995r) w nowych warunkach społeczno-gospodarczych były bardzo trudne, nie mniej jednak gorzycki Bank radził sobie znakomicie umacniając m.in. swoją bazę kapitałową. 28 listopada 1995r. Bank uroczyście świętował 100-rocznicę powstania. To było bardzo ważne wydarzenie w życiu Gorzyc i regionu, a poczucie więzi i silna identyfikacja z miejscem zamieszkania („małą Ojczyzną”) zgromadziły mieszkańców wokół szacownego jubilata. W ocenie wielu Członków Banku to właśnie wtedy rozpoczął się okres coraz szybszego rozwoju Banku, który przypada na lata 1996-2010. O silnej pozycji Banku świadczy fakt, iż w 2010r., kiedy kryzys światowy osiągał już swoje apogeum, kierownictwo ze spokojem zaczęło planować budowę nowego budynku Centrali w Gorzycach przy ulicy Kopernika. Budowę ukończono w 2015r., a w październiku Bank świętował oddanie nowej Centrali do użytku oraz obchodził 120-lecie działalności. Obecnie Bank jest jednym z liderów bankowości spółdzielczej na Górnym Śląsku.