Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Usługi / Płatności Masowe

Płatności Masowe

Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM) – jest to usługa pozwalająca na identyfikację wpłacającego za pomocą wirtualnego rachunku. Pozwala usprawnić księgowanie wpłat od kontrahentów.

Usługa przeznaczona jest do obsługi m.in.:

  • faktur za systematyczne dostawy,
  • wpłat z tytułu abonamentu,
  • wpłat z tytułu czynszu,
  • opłat za media,
  • innych opłat cyklicznych.

Usługa znajduje zastosowanie w instytucjach i firmach różnej wielkości. Pozwala obniżyć koszty, zaoszczędzić czas przy księgowaniu oraz zabezpiecza przed błędnym zaksięgowaniem wpłaty przez operatora.

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi IPPM jest:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach,
  • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej EBO,
  • podpisanie stosownej umowy.

Za korzystanie z usługi IPPM Bank pobiera opłatę (ustalaną indywidualnie), w wysokości określonej w umowie.