Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Opłaty i prowizje / Tabela opłat i prowizji dla posiadaczy ORION

Tabela opłat i prowizji dla posiadaczy ORION

Tabela obowiązuje od 5 lipca 2013r.

I. OPŁATY PODSTAWOWE
1.

Otwarcie rachunku oszczędnościowego „ORI ON”.

bez opłaty

2.

Prowadzenie rachunku (miesięcznie):

bez opłaty

3.

Wpłata gotówki na rachunek.

5 zł

4.

Wypłata gotówki z rachunku.

5 zł

5.

Złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku „ORI ON” na rachunek podstawowy ROR:

 
 

– w formie papierowej

5 zł

 

– w formie elektronicznej (Internet)

 
 
 a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym,

bez opłaty

 
 b) dokonanie drugiego i kolejnych przelewów w danym miesiącu kalendarzowym.

5 zł

6.

Sporządzenie przez Klienta wyciągu bankowego lub historii rachunku za pomocą systemu KIRI BS.

bez opłaty

7.

Likwidacja rachunku „ORI ON”.

5 zł

 

II. POZOSTAŁE OPŁATY

1.

Przyjęcie lub zmiana dyspozycji na wypadek śmierci.

50 zł

2.

Odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci.

20 zł

3. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

20 zł
(opłata od każdego spadkobiercy)

4.

Dokonanie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym lub cesji praw do środków pieniężnych zgromadzonych na książeczce oszczędnościowej (za każdy rachunek lub książeczkę) na rzecz:

 
 

– BS Gorzyce,

bez opłat
 

– innego podmiotu.

100 zł
za każdy rok (płatne jednorazowo z góry)

5.

Usługa SMS ECOD – opłata za sms z kodem jednorazowym

30 gr za każdy SMS

6.

Wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia (na wniosek klienta).

 od 25 zł
do 250 zł
(w zależności od złożoności informacji)

7.

Sporządzenie odpisów dokumentów księgowych:  
 

– dyspozycji klienta z rachunku bankowego,

5 zł

 

– wyciągu bankowego lub historii rachunku,

10 zł

 

– pozostałych dokumentów.

10 zł

 

Plik do pobrania:
Tabela opłat i prowizji dla posiadaczy ORION