Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / O Banku / Władze Banku / Zarząd Banku

Zarząd Banku

Aktualnie Bankiem Spółdzielczym w Gorzycach kieruje Zarząd Banku w składzie:


 

Prezes Zarządu: Mirosław Grabiec
Wiceprezes Zarządu: Karina Bugla
Wiceprezes Zarządu: Dominik Mucha
Wiceprezes Zarządu: Marek Musioł
Członek Zarządu: Sylwia Ochwat

 

Ad. art. 111a ust. 4
Wszyscy członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorzycach spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.