Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / O Banku / Ład Korporacyjny / Struktura organizacyjna BS Gorzyce

Struktura organizacyjna BS Gorzyce

Objaśnienia do struktury organizacyjnej:

  1. Prezes Zarządu jest członkiem zarządu, o którym mowa w art.22a ust.4 ustawy Prawo bankowe,
  2. Komitet Kredytowy jest organem opiniodawczym,
  3. Audyt wewnętrzny wykonywany jest przez SSOZ BPS.

Schemat organizacyjny obowiązujący od dnia 01.07.2023r. >>>