Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / O Banku / Zebrania Przedstawicieli / Zebranie Przedstawicieli z dnia 18 stycznia 2021r.

Zebranie Przedstawicieli z dnia 18 stycznia 2021r.

Dnia 18 stycznia 2021r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenia regulaminu obrad.
2 Przyjęcia porządku obrad.
 3 Zatwierdzenia protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 Zmian w Statucie Banku.
5 Oceny polustracyjnej działalności spółdzielni.
6 Przyjęcia polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej.
7 Przyjęcia polityki różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a