Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Odsetki karne

Odsetki karne

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku nr 22/2015 z dnia 4 marca 2015r., od dnia 5 marca 2015r. odsetki podwyższone (karne) od zadłużenia przeterminowanego ustalane i naliczane według zmiennej stopy procentowej wynoszą 10% w stosunku rocznym, chyba że umowa kredytowa stanowi, że odsetki podwyższone (karne) są ustalane i naliczane według stałej stopy procentowej. Odsetki podwyższone (karne) według stałej stopy procentowej wynoszą 10% w stosunku rocznym.