Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty polega na obciążeniu rachunku bankowego płatnością z określonego tytułu. Sposób uruchomienia polecenia zapłaty jest bardzo prosty – wystarczy jednorazowe podpisanie formularza do obciążania rachunku i dostarczenie go wierzycielowi.

KOMFORT I WYGODA

Polecenie zapłaty gwarantuje Państwu pewność, że rachunek będzie obciążony dokładnie w dniu wymagalności płatności i tym samym pieniądze dotrą terminowo. O wysokości kwot zobowiązań i terminach płatności wierzyciel będzie Państwa informował wysłanymi fakturami.

BEZPIECZEŃSTWO

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do słuszności obciążenia mają Państwo prawo odwołania polecenia zapłaty w terminie 30 dni.

Rodzaj operacji
Opłaty

Opłata za złożenie polecenia zapłaty

5,00 zł

Realizacja polecenia zapłaty

1,00 zł*

Odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub aktualizacja polecenia zapłaty

5,00 zł

* Nie dotyczy rachunków ROR SUPER