Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Reprezentatywny przykład kredytu BS ROR

Reprezentatywny przykład kredytu BS ROR

Całkowita kwota kredytu: 3.000,00 zł

  1. Czas obowiązywania umowy: 60 miesięcy
  2. Stałe oprocentowanie kredytu: 10% w stosunku rocznym
  3. Jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu: 15% od całkowitej kwoty kredytu
  4. RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu: 19,90%
  5. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 5.310,88 zł
  6. Całkowity koszt kredytu wynosi: 2.310,88 zł na który składa się:

a) suma odsetek do zapłaty: 1.500,88 zł
b) jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu płatna w dniu uruchomienia kredytu: 450,00 zł
c) koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ponoszony zgodnie z zawartą umową rachunku w całym okresie kredytowania: 360,00 zł*

Kapitał kredytu płatny jednorazowo na koniec okresu obowiązywania umowy. Odsetki płatne w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia. Kwota odsetek w stosunku dziennym, liczonych od całkowitej kwoty kredytu wynosi 0,82 zł.


* dla obliczenia kosztu prowadzenia rachunku w całym okresie kredytowania przyjęto maksymalną opłatę stosowaną przez BS, tj. 6 zł miesięcznie.