Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Reprezentatywny przykład kredytu UNIWERSALNEGO HIPOTECZNEGO

Reprezentatywny przykład kredytu UNIWERSALNEGO HIPOTECZNEGO

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł

  1. Czas obowiązywania umowy: 180 miesięcy,
  2. Oprocentowanie kredytu stałe: 7,60% w stosunku rocznym,
  3. Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 0% od całkowitej kwoty kredytu,
  4. RRSO -rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 8,75%,
  5. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 323.033,40
  6. Całkowity koszt kredytu wynosi: 123.033,40 zł na który składa się:
  • suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 114.704,40 zł
  • prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 0 zł
  • koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 319,00 (koszt wpisu hipoteki: 200zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19zł, koszt wykreślenia hipoteki 100zł)
  • * koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczną w wysokości 534zł), łącznie 8.010zł za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 600.000 zł*

        7. Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 180 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) z tym, że pierwsza rata kredytu jest ratą wyrównawczą.

Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 2.394,90 zł


* Do wyliczenia składki przyjęto założenie ubezpieczenia oferowanego przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z której to oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie co spowoduje zmianę RRSO.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.

Powyższa kalkulacja  została dokonana na dzień 01.12.2023r.