Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Stopy procentowe NBP

Stopy procentowe NBP

Bank Spółdzielczy w Gorzycach uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 04.10.2023r., wysokości stóp procentowych NBP uległy obniżeniu i od dnia 05.10.2023r. wynoszą w stosunku rocznym:

  • stopa referencyjna 5,75%
  • stopa lombardowa 6,25%
  • stopa depozytowa 5,25%
  • stopa redyskontowa weksli 5,80%
  • stopa dyskontowa weksli 5,85%