Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Tabela opłat i prowizji za pojedyncze transakcje płatnicze

Tabela opłat i prowizji za pojedyncze transakcje płatnicze

Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA POJEDYNCZE TRANSAKCJE PŁATNICZE

NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU

1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gminy Gorzyce i Gminy Lubomia oraz ich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem wpłat inkasentów w/w podmiotów), a także GOKSiR Lubomia i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi

4 zł

2.

Wpłaty do Krajowej Administracji Skarbowej

(podatki, akcyza, cło, inne wpłaty)

10 zł
3. Pozostałe wpłaty na rachunki bankowe:  

a)

prowadzone przez BS Gorzyce od osób trzecich,

4 zł

b)

prowadzone w innych bankach;

 

 

– do 1.000 zł,

 6 zł
  – powyżej 1.000 zł. 0,6% od kwoty wpłaty, nie więcej niż 300 zł
4.

Przeliczanie i zamiana banknotów (bilonu) na banknoty (bilon) o innych nominałach (od 20szt.):

 
 

a) dla klientów posiadających rachunki rozliczeniowe i ROR w BS Gorzyce

0,6% od kwoty wpłaty, nie mniej niż 10 zł
 

b) dla pozostałych klientów

1% od kwoty wpłaty, nie mniej niż 20 zł