Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / O Banku / Polityka informacyjna / Informacja podlegająca ujawnieniu w ramach Polityki informacyjnej oraz wynikająca z artykułu 111a ustawy Prawo Bankowe

Informacja podlegająca ujawnieniu w ramach Polityki informacyjnej oraz wynikająca z artykułu 111a ustawy Prawo Bankowe

Informacja wg stanu na dzień 31.12.2022r. > > >

 

Informacja wg stanu na dzień 31.12.2021r. > > >

 

Informacja wg stanu na dzień 31.12.2020r. > > >

 

Informacja wg stanu na dzień 31.12.2019r. > > >

 

Informacja wg stanu na dzień 31.12.2018r. > > >

 

Informacja wg stanu na dzień 31.12.2017r. > > >

 

Ponadto informujemy, że w/w informacja, jest udostępniona też wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku w Gorzycach ul. Kościelna 21a oraz ul. Kopernika 18a.